dnes je 12.5.2021

Input:

524 - Zákonné sociální pojištění

8.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

524 – Zákonné sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na daném účtu se zachycuje pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně společníků, jednatelů s. r. o., komanditistů komanditních společností, členů družstev, členů orgánů v akciové společnosti.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Sociální zabezpečení     
1.  VZ  Hrubé mzdy zaměstnanců z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu zaměstnanců  521  331  Základ daně se pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem o 34 % (do 30. 6. 2019) a o 33,8 % (od 1. 7. 2019).  
2.  VZ  Hrubé mzdy společníků a členů družstva z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu  522  366  Základ daně se pro výpočet daně z příjmů zvyšuje o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem o 34 % (do 30. 6. 2019) a o 33,8 % (od 1. 7. 2019).  
3.  VZ  Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – zaměstnanci:     
a) náklady společnosti 25 % (do 30. 6. 2019), 24,8 % (od 1. 7. 2019)  524  336  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP 
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance 6,5 %  331  336  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)  
4.  VZ  Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – společníci a členové družstva:     
a) náklady společnosti 25 % (do 30. 6. 2019), 24,8 % (od 1. 7. 2019)  524  336  § 24 odst. 2 písm. f) ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. g) ZDP 
b) srážka ze mzdového základu u společníka 6,5 %  366  336   
5.  BÚ  Úhrada – odvod pojistného na sociální zabezpečení  336  221   
Veřejné zdravotní pojištění:     
6.  VZ  Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – zaměstnanci:     
a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %)  524  336   
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance (1/3 z 13,5 %)  331  336  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)  
7.  VZ  Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – společníci a členové družstva:     
a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %)  524  336   
b) srážka ze mzdového základu u společníka (1/3 z 13,5 %)  366  336   
8.  BÚ  Úhrada odvodu pojistného  336  221   

Poznámka


Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečeni – podrobněji u účtu 336.

Roční limit pro objem práce u dohod o provedení – podrobněji u účtu 521.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě – podrobněji u účtu 336.

Daňově uznatelným nákladem je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto zákona nebo

Nahrávám...
Nahrávám...