Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

491 - Účet individuálního podnikatele

2.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

491 – Účet individuálního podnikatele

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde u fyzické osoby – individuálního podnikatele, který vede účetnictví, osobní vklady, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů individuálního podnikatele. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popřípadě ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu určeném k zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Účet 491 může nabýt pasivní, popřípadě i aktivní zůstatek.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: A.I.1. – Základní kapitál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P,
VZ  
Osobní vklad individuálního podnikatele do podnikání:    ČÚS 018  
a) peněžitý vklad  221,
211  
491   
b) nepeněžitý vklad     
  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 
02x,
03x,
01x  
491   
  • zásoby

 
11x,
13x  
491   
  • pohledávky

 
31x,
37x  
491   
Zúčtování zisku nebo úhrada ztráty    
2.  VZ  Zúčtování zisku v běžném roce za rok uplynulý  431  491   
3.  VZ  Úhrada ztráty v běžném roce za rok uplynulý  491  431   
Osobní výběry individuálního podnikatele