Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

476 - Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dlouhodobé dluhy (se sjednanou splatností delší než 12 měsíců) z obchodního styku, pro které nebyl určen žádný předcházející účet dlouhodobých dluhů.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.4. – Závazky z obchodních vztahů, C.II.4. – Závazky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
PF  
Zúčtování při vzniku dluhu nákupem:     
a) dlouhodobého majetku  0xx  476   
b) zásob  1xx  476   
c) služeb, materiálu a zboží účtovaného přímo do spotřeby  5xx  476   
2.  P,
BÚ,
VZ  
Zúčtování úhrady dluhu:     
a) v hotovosti  476  211   
b) z peněžních prostředků na účtech  476  221   
c) směnkou    Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p. p.  
  • dluh

 
–  –   
  • směnečná hodnota

 
476  478   
  • úrok

 
562  476   
3.  VZ  Vyúčtování zálohy (závdavku) poskytnuté dodavateli  476  314,
05x,
15x  
 
4.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  476  648  Pokud není dluh odúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11, 12, 15).  
5.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a  dluhů  476  311,
315,
378  
§ 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§  1982 až 1991 NOZ 
6.  VZ  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  476  § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Pokud budou smluvní pokuty a úroky z prodlení splatné do 12 měsíců, budou účtovány na účet 379.  
7.  VZ  Zúčtování nevyfakturovaných dodávek, které byly v předchozím účetním období zaúčtovány jako dohadná položka  389  476