dnes je 12.5.2021

Input:

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se po otevření účetních knih v novém účetním období převede výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na základě usnesení valné hromady se tento výsledek hospodaření rozděluje mezi účty vlastního kapitálu nebo jako převod podílu na zisku společníkům (akcionářům). Převod zisku mimo účetní jednotku (zpravidla vlastníkům) podléhá pravidlům zakotveným v ZOK a v ZoÚ. Tento účet nesmí mít na konci roku zůstatek.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Zálohy na podíly na zisku, Režim statutárních fondů

§ 24–27 ZoÚ, § 15, 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, JUD, KDP

K rozvahovému dni bez zůstatku.

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účetní zisk
1. VZ Rozdělení disponibilního zisku za běžný rok v následujícím roce:

Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení VH za účetní období.
a) úhrada ztráty minulých let 431 429 ČÚS 018
b) převod podílu společníkům kapitálové obchodní korporace, členům družstva a komanditistům v komanditní společnosti


  • výše podílu

431 364 ČÚS 017
  • srážková daň z podílu na zisku

364 342 § 36 odst. 2 písm. a), b) ZDP
c) podíl tichého společníka


  • výše podílu

431 379
  • srážková daň z podílu na zisku

379 342 § 36 odst. 2 písm. d) ZDP
d) tvorba fondů ze zisku 431
  • rezervní fond

421
  • statutární fondy

423
  • ostatní fondy

424
e) zvýšení základního kapitálu, dosud nezapsané v obchodním rejstříku 431 419 Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady.
Nahrávám...
Nahrávám...