Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

424 - Ostatní fondy

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

424 – Ostatní fondy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje tvorba ostatních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací a čerpají se ve smyslu uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic. Pro vysvětlení pohybů ve vlastním kapitálu by společnost měla uvést v příloze v účetní závěrce přehled o vývoji vlastního kapitálu. Stejným způsobem se účtuje o návratných zápůjčkách poskytovaných ze sociálního fondu zaměstnancům, pohledávka za zaměstnanci se sleduje na podrozvahových účtech.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 001, 012, 018

NÚR

Rozvaha: Pasiva: A.III.2. – Statutární a ostatní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Tvorba fondů ze zisku  428,
431  
424  ČÚS 018  
2.  VZ  Použití ostatního fondu:       
a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsaného do obchodního rejstříku)  424  419   
b) na úhradu ztráty minulých let  424  429   
c) na úhradu ztráty minulého účetního období v roce následujícím  424  431