Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

412 - Ážio

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

412 – Ážio

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nebo výší ocenění podílu na základním kapitálu u kusové akcie podle ZOK a částkou, za kterou akciová společnost akcie vydává (emisní kurz), popřípadě vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií. Obdobně je účtováno společností s ručením omezeným o vkladovém ážiu (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka). Dále se zde účtují další případy uvedené v ČÚS 012.

Směrnice: Statut účetní jednotky 


§ 24–27 ZoÚ, § 14, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb. č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 017, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.II.1. – Ážio

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Upsání nových akcií:    ČÚS 018