dnes je 24.5.2022

Input:

§ 40 ZoVZP - Zdravotní pojišťovny

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.40
§ 40 ZoVZP – Zdravotní pojišťovny

Ing. Antonín Daněk

Úplné zněníUstanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • § 10 – oznamovací povinnost

  • § 11 odst. 1 písm. a) – svobodná volba zdravotní pojišťovny

  • § 12 písm. i) a j) – průkaz pojištěnce

  • § 13 – hrazené služby

  • § 17 – uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli hrazených služeb

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009Komentář
Komentář

Zdravotní pojištění provádějí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové, případně další zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům místní a časovou dostupnost hrazené péče. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště. Časovou dostupností se rozumí zajištění neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC) jednak prokazuje pojištění osoby u příslušné zdravotní pojišťovny, jednak deklaruje její nárok na konkrétně stanovený druh a rozsah zdravotní péče, resp. hrazených služeb.

Hrazené služby

Na hrazené služby (resp. jejich komplexní rozsah) podle zákona č. 48/1997 Sb., mají čeští pojištěnci nárok na území České republiky; nezbytná zdravotní péče je jim poskytována v zemích EU, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku v takovém rozsahu, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění (tj. do České republiky) dříve, než zamýšlel nebo než je toho schopen. Bude-li tedy pojištěnec v uvedených zemích čerpat nezbytnou zdravotní péči, předloží EHIC, popřípadě papírové Potvrzení dočasně nahrazující EHIC přímo u lékaře nebo v nemocnici a v důsledku úrazu nebo onemocnění se pak domů nebude muset vracet dříve, než měl v úmyslu.

Právo na poskytnutí nezbytné zdravotní péče v zemích EU a ve vybraných dalších státech (viz výše) nemají jen čeští pojištěnci – turisté, ale nárok na tento druh zdravotní péče má mnohem širší okruh českých pojištěnců např. studenti nebo vyslaní pracovníci.

Zdravotní pojišťovna sama o sobě živnostenské oprávnění podnikateli zrušit nemůže, ale může dát k tomu podnět. K tomuto kroku se přistupuje až jako k poslednímu,

Nahrávám...
Nahrávám...