Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

372 - Dluhy z koupě obchodního závodu

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

372 – Dluhy z koupě obchodního závodu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycuje se zde u kupujícího dluh při koupi obchodního závodu nebo jeho části. Podrobnější vysvětlení je u účtu 371.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. c), § 7 odst. 10, § 17, § 18 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
 VZ  Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího při individuálním přecenění jednotlivých složek majetku     
A) Kladný goodwill     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.   Kladný goodwill = (372 + dluhy) – aktiva  015  –   
B) Záporný goodwill   
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.   Záporný goodwill = aktiva – (372 + dluhy)  –  015   
 VZ  Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího bez individuálního přecenění jednotlivých složek majetku – přebírá se ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího     
A) Kladný oceňovací rozdíl     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –   
4.   Kladný oceňovací rozdíl = (372 + dluhy) – aktiva  027  –   
B) Záporný oceňovací rozdíl     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –   
4.   Záporný oceňovací rozdíl = aktiva – (372 + dluhy)  –  027