Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

372 - Dluhy z koupě obchodního závodu

9.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

372 – Dluhy z koupě obchodního závodu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycuje se zde u kupujícího dluh při koupi obchodního závodu nebo jeho části. Podrobnější vysvětlení je u účtu 371.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. d), § 7 odst.10, § 10 odst. 8, § 17, 18, 35, 36 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017

Rozvaha: Pasiva: B.II.9. – Jiné závazky, B. III.11. – Jiné závazky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
 VZ  Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího při indivi­duálním přecenění jednotlivých složek majetku     
A) Kladný goodwill     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.   Kladný goodwill = (372 + dluhy) – aktiva  015  –   
B) Záporný goodwill   
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.   Záporný goodwill = aktiva – (372 + dluhy)  –  015   
 VZ  Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího bez indivi­duálního přecenění jednotlivých složek majetku – přebírá se ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího     
A) Kladný oceňovací rozdíl     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –   
4.   Kladný oceňovací rozdíl = (372 + dluhy) – aktiva  027  –   
B) Záporný oceňovací rozdíl     
1.   Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.   Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.   Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –   
4.   Záporný oceňovací rozdíl = aktiva – (372 + dluhy)  –  027