Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

372 - Dluhy z koupě obchodního závodu

19.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

372 – Dluhy z koupě obchodního závodu

Ing. Blanka Jindrová

Zachycuje se zde u kupujícího dluh při koupi obchodního závodu nebo jeho části. Podrobnější vysvětlení je u účtu 371.

Směrnice: Oceňování majetku a dluhů, Účtování o zúčtovacích vztazích


§ 25 až § 27 ZoÚ, § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb.,§ 7 odst. 10§ 10 odst. 8§ 17, § 18, § 35, § 36 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017

Č. Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího při individuálním přecenění jednotlivých složek majetku     
A) Kladný goodwill     
1.  Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.  Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.  Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.  Kladný goodwill = (372 + dluhy) – aktiva  015  –   
B) Záporný goodwill   
1.  Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.  Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.  Individuálně přeceněná aktiva  aktiva  –   
4.  Záporný goodwill = aktiva – (372 + dluhy)  –  015   
Účtování o koupi obchodního závodu nebo jeho části u kupujícího bez individuálního přecenění jednotlivých složek majetku – přebírá se ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího     
A) Kladný oceňovací rozdíl     
1.  Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.  Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.  Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –   
4.  Kladný oceňovací rozdíl = (372 + dluhy) – aktiva  027  –   
B) Záporný oceňovací rozdíl     
1.  Kupní cena obchodního závodu – celkem  –  372   
2.  Převzaté dluhy  –  dluhy   
3.  Aktiva v účetním ocenění u prodávajícího  aktiva  –