Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

355 - Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, například ze zápůjček a úvěrů poskytnutých společníkům obchodní korporace, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti či ve společnosti s ručením omezeným a družstvu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.1. – Pohledávky za společníky, C.II.2.4.1. – Pohledávky za společníky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P,
BÚ  
Poskytnutí krátkodobé zápůjčky společníkům v obchodní korporaci  355  211, 
221  
 
2.  VZ  Vyúčtování úroků z prodlení při opoždění při splacení vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným  355  662   
3.  P,
BÚ  
Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků  211,
221  
355   
4.  P,
BÚ,
VZ  
Zúčtování poskytnuté provozní zálohy (závdavku) k vyúčtování společníkům:     
a) poskytnutí zálohy (závdavku)  355  211,
221  
 
b) zaúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) na základě prokázání účelu  50x,
51x,
1xx  
355