Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

29.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde pohledávky za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popřípadě za společníky ve společnosti s ručením omezeným nebo za akcionáři ve výši předepsané úhrady ztráty.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Rozdělení zisku a úhrada ztráty, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 11, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.1. – Pohledávky za společníky, C.II.2.4.1. – Pohledávky za společníky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zaúčtování pohledávky ve výši předepsané úhrady ztráty:     
a) za společníky veřejné obchodní společnosti  354  596  ČÚS 019  
b) za komplementáři v komanditní společnosti  354  596   
c) za společníky ve společnosti s ručením omezeným  354  431   
2.  BÚ,
P  
Úhrada ztráty (pohledávky) penězi  221,
211  
354   
3  VZ  Účtování v souvislosti s inventarizací pohledávek: