dnes je 18.2.2019
Input:

353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 353/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. září 2003
o spotřebních daních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
479/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
v § 130 vkládá nový odst. 8
479/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 136 odst. 3 písm. c)
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 63 novelizačních bodů
313/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 45 odst.1 písm. b), c), § 48 odst. 1 a v § 54 doplňuje odst. 5
558/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 ruší slova nabídka a (ve všech pádech)
693/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 57, § 92, § 97, nová přechodná ustanovení
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 nahrazuje slova
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ke všem datům 314 novelizačních bodů, nová přechodná ust. změněná novelou 377/2005 Sb.
217/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
nové znění § 33
217/2005 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 104 odst. 2, pozbývá platnosti § 104 odst. 1
217/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 45 odst. 2 vkládá písm. h) až k),
v § 48 doplňuje odstavce 13 až 16
v § 54 doplňuje odstavce 6 až 8
ÚZ 373/2005 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 3 doplňuje písm. t), v § 49 mění odst. 10, v § 92 odst. 1 a § 97 odst. 3 a § 119 odst. 5 písm. a) vkládá slova
379/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 107 na začátek odstavce 5 vkládá větu
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 10 novelizačních bodů
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 140 vkládá odst. 16 a 17
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění ke všem datům celkem 138 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
575/2006 Sb.
(k 1.3.2007)
v § 104 odst. 1 mění sazby daně u tabákových výrobků
575/2006 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
575/2006 Sb.
(k 1.1.2020)
mění v § 48 odst. 1 sazbu daně - změnu již nelze uskutečnit (§ 48 byl novelizován - viz bod 17 zák. č. 261/2007 Sb.)
ÚZ 43/2007 Sb.
 
 
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 42 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění v § 13 odst. 6 a § 88 odst. 4 a 5
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 13 odst. 5 a 21, § 18 odst. 4, § 20 odst. 5 a 17, § 22 odst. 5 a 17, § 23a odst. 3 a 15, § 36 odst. 6 a 12, § 60a odst. 4 a 17, § 72 odst. 3; vkládá nový § 136a; nové přechodné ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
37/2008 Sb.
(k 1.7.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 292/2009 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 25 novelizačních bodů
245/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 21 a § 57
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 49 odst. 12
87/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
v § 11 odst. 1 písm. a) vkládá slova
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1 odst. 3, § 41, § 43; ruší § 138
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48, § 70 a § 85 odst. 1; nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.2.2010)
mění § 104 odst. 1
59/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění, celkem 150 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
59/2010 Sb.
(k 2.3.2010)
mění v § 60 odst. 4
95/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění, celkem 120 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění tiskové opravy (čá. 100 z r. 2011)
95/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 104 odst. 1
221/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. r), § 45 odst. 2 písm. c), l) a m), § 49 odst. 14, 17, 18, 19 a 20, § 54 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 4, § 20 odst. 4, § 22 odst. 4, § 36 odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21a odst. 10, § 115 odst. 1 písm. b), § 134k odst. 1 písm. b)a § 134v odst. 1 písm. b)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 10
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 178 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104 odst. 1
407/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
původně mění: § 13 odst. 6, § 20 odst. 6, § 22 odst. 6, § 33a odst. 3 § 60a odst.4 - změny již nelze uskutečnit
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 57 odst. 5
500/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; ruší § 57; nové přechodné ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 76, § 115 odst. 1, § 134 odst. 1, § 135zt odst. 4 a § 135zy odst. 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 132 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15, § 15a odst. 10 a § 139; vkládá nový § 57; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
201/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 104 odst. 1, § 118, § 122; vkládá nové § 118a až 118c a § 122a; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 171 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
157/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
315/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 odst. 6, § 6 odst. 4, § 13c písm. b), § 20 odst. 1, § 22b, § 33d, § 42c, § 42e, § 51 odst. 1, § 57 odst. 2, § 60d odst. 1 písm. b) a § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 104 odst. 1
315/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 104 odst 1
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
382/2015 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 57 odst. 5
382/2015 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v § 48 odst. 5 a odst. 10 písm. a) a b) a v § 54 odst. 3
382/2015 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 45 odst. 12 písm. b), § 48 odst. 5 a odst. 10, § 49, § 52a odst. 4, § 53 odst. 1 a odst. 5, § 54, § 56 odst. 2 a § § 58 - dosud neuvedeno
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší § 113 a § 135zj
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
453/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 57; nová přechodná ustanovení
453/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 57
453/2016 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 57 - dosud neuvedeno
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 odst. 3 písm. b) a část devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) a surového tabáku spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
f) nakládání se surovým tabákem.
(2) Spotřebními daněmi jsou
a) daň z minerálních olejů,
b) daň z lihu,
c) daň z piva,
d) daň z vína a meziproduktů,
e) daň z tabákových výrobků a
f) daň ze surového tabáku.
(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
a) správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.
§ 2
Daňové území
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) daňovým územím České republiky území České republiky,
b) daňovým územím Evropské unie území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních daní1a)
c) členským státem členský stát Evropské unie,
d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
e) třetí zemí země mimo daňové území Evropské unie.
f) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.
(2) Pro účely tohoto zákona se
a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky Německo,
c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.
(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční vztahy odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, Alandských ostrovů, britských Normanských ostrovů a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano.
(5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství se použijí obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství z území uvedených v odstavci 3.
(6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství se použijí obdobně na výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství na území uvedená v odstavci 3.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) (zrušeno k 1.5.2004, viz § 142 odst. 2 tohoto zákona)
b) dovozem
1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny do zvláštního celního režimu s výjimkou celního režimu konečného užití,
2. propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu,
3. propuštění vybraných
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz