Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

347 - Ostatní dotace

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

347 – Ostatní dotace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje nezpochybnitelný nárok na ostatní dotace a použití dotací k úhradě nákladů, úroků a na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení z jiných zdrojů (státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu) a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 47, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, KDP, JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Předpis nezpochybnitelného právního nároku na dotaci  378  347  ČÚS 017  
2.  VZ,
BÚ  
Zaúčtování poskytnuté dotace    Zúčtování dotace zpravidla předchází její přijetí (poskytnutí) zápisem 221/347.  
a) předpis:     
  • k úhradě nákladů provozních, finančních

 
347  384,
648,
668  
O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
 
  • na pořízení dlouhodobého majetku

 
- 042,
- 01x,
- 02x,
347  
–  Účtování v podrozvaze, pokud dotace převýší hranici pro vykázání majetku v rozvaze, případně pokud dotace dosáhne 100% pořizovací ceny majetku.