Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

324 - Přijaté zálohy a závdavky

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

324 – Přijaté zálohy a závdavky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují přijaté zálohy (závdavky) od odběratelů před splněním dluhů vůči odběratelům. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů, jednotlivých druhů měn apod.

Účtování přijatých záloh (závdavků) je komplikováno povinností odvést DPH z přijaté zálohy a je zpravidla závislé na používaném účetním software. V souvztažnostech nabízíme dvě varianty účtování.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, DPH – účtování o zálohách a závdavcích


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.3. – Krátkodobé přijaté zálohy

Varianta A)

Č. Do Text MD D  Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele  221,
211  
324  121  Závdavek, viz účet 314. *)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH  324  343   21   
3.  VF  Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku    242   
a) základ daně  311  6xx  200   
b) DPH  311  343   42   
4.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) s fakturou      
a) základ daně ze zálohy (závdavku)  324  311  100   
b) přiznání DPH ze zálohy (závdavku)  343  311  21   
5.  BÚ,
P  
Příjem doplatku faktury  221,
211  
311  121  Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na vydané faktuře.  
6.  BÚ,
P  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) odběrateli, pokud se dodávka neuskutečnila nebo záloha (závdavek) byla vyšší než fakturovaná částka  324  221,
211  
 Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku § 1808 až § 1809 NOZ.  
7.  VZ  Přepočty záloh (závdavků) v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:     § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
b) kurzová ztráta  563  324    
a) kurzový zisk  324  663    

Varianta B)

Č. Do Text MD D  Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Přijetí provozní zálohy (závdavku) od odběratele  221,
211  
324  121  Závdavek, viz účet 314. *)  
2.  VZ  Zaúčtování DPH při vystavení daňového dokladu – přiznání DPH  343.9  343   21  **)  
3.  VF  Vystavená faktura odběrateli na celou fakturovanou částku    242   
a) dosud uhrazená částka ve výši zálohy (závdavku)      
  • základ daně

 
311  6xx  100   
  • DPH

 
311  343.9   21   
b) doplatek do celkové ceny