dnes je 18.3.2019
Input:

322 - Směnky k úhradě

15.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

322 – Směnky k úhradě

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují krátkodobé směnky, které představují dluh vůči dodavateli.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Cenné papíry a podíly


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 017, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.5. – Krátkodobé směnky k úhradě

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Vystavení směnky vlastní, nebo akceptace směnky cizí, určené k uspokojení závazku vůči dodavateli:    Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.  
a) dluh  321    
b) směnečná hodnota  –  322   
c) úrok  562  –  Pokud se směnka týká více účetních období, je nutné směnečný úrok časově rozlišit.
ČÚS 019  
2.  BÚ,
P  
Zaplacení směnky (úhrada)  322  221,
211  
 
3.  VZ  Přepočty dluhů ze směnek v cizích měnách v průběhu účetního období (při zaplacení) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  322