dnes je 20.4.2019
Input:

§ 318 Pracovněprávní vztahy mezi manžely

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.318
§ 318 Pracovněprávní vztahy mezi manžely

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

§ 318

Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery 51a).

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 3 – základní pracovněprávní vztahy

    • § 18-21 – právní úkony

Komentář
Komentář

zákoník práce stanoví, že základní pracovněprávní vztahy nemohou být mezi manžely, avšak nestanoví, jakým způsobem a kdy má takový pracovní poměr mezi manžely skončit. Může tedy jít o situaci, že manžel uzavře základní pracovněprávní vztah s manželkou – pak jde o neplatný právní úkon, protože se příčí zákonu. Pokud zaměstnanec – manžel započne konat práci – šlo by o faktický pracovní poměr. Druhou možností je, že pracovní poměr byl uzavřen mezi zaměstnavatelem (zaměstnankyní) – fyzickou osobou a zaměstnancem, zaměstnankyní, a teprve poté došlo k uzavření manželství. Existence manželství například mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem – fyzickou osobou – není podle zákoníku práce (§ 48) důvodem ke skončení tohoto již existujícího základního pracovněprávního vztahu.

Příklady, kdy toto ustanovení neplatí

Pomáhá-li manžel, který sám není v této firmě podnikatelem, svému manželovi v jeho podnikatelské činnosti bez uzavření pracovněprávního vztahu, jde o občanskoprávní vztah. Jestliže je zaměstnanec – manžel – zaměstnán u právnické osoby (například u s. r. o.), jejímž vlastníkem či společníkem je druhý manžel, a uzavřou mezi sebou pracovněprávní vztah, nejde o pracovněprávní vztah mezi