280/2009 Sb.
Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 280/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
daňový řád
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 3, § 25 odst. 1 písm. d) a e), § 27 odst. 2, § 28 odst. 4, § 29, § 35 odst. 1 písm. c), § 36 odst. 3, § 44 odst. 1, § 69 odst. 3, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1, § 115 odst. 3, 136 odst. 1 a 2, § 152, § 166 odst. 4 a 5, § 178 odst. 3, § 240 odst. 2, § 244 odst. 6 a § 265 bod 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění 72, § 91 odst. 1, § 145 odst. 1, § 155 odst. 1; vkládá nový § 124a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb., mění celkem k datu 27 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb; mění § 72 odst. 1, § 106 odst. 1 písm. f), § 125 až § 131, § 136 odst. 5, § 137, § 141 odst. 2, § 235, § 250; nová přechodná ustanovení - bod 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 35 odst. 1 písm. c), § 56 odst. 1, § 69 odst. 2 a 4, § 71 odst. 1, § 180 odst. 2
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 117 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 180 odst. 5 písm. b)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 56, § 71, § 102 a § 176
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 53 odst. 1 písm. a)
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.
§ 2
(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nějvětší on-line pro živnostníky a drobné podnikatele
Týdenní zpravodajství pro živnostníky a drobné podnikatele
 +420 222 539 333  info@zivnostnik.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví, personalistiky a práva pro podnikatele a živnostníky.
 • Každý týden nové a aktualizované odborné texty a řešené dotazy od renomovaných autorů (daňových poradců, auditorů, právníků či pracovníků státní správy).
 • Denně aktualizované právní předpisy (s možností zobrazení předpisu k různým datům účinnosti).
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • Možnost využívat zdarma služby on-line seminářů a prohlížet si opakovaně videosemináře.
 • Bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy/rok).
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: