dnes je 30.9.2020

Input:

§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhrad

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.27100019
§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhrad

JUDr. Pavla Hloušková

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 271a až 271j – druhy náhrad

Komentář

Ustanovení obsahuje možnost zaměstnance i zaměstnavatele dovolat se změny v úpravě svých práv a povinností a povinnost pro vládu zvyšovat (valorizovat) průměrný výdělek před vznikem škody, ze kterého se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých vychází.

Změna poměrů

V zásadě lze říci, že pokud dojde u zaměstnance k pracovnímu úrazu nebo je u něho zjištěna nemoc z povolání a v důsledku toho mu vzniká škoda, pak poskytování náhrady škody není časově neomezené. S některými událostmi již zákon přímo spojuje zánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdy např. dosažením věku 65 let nebo přiznáním starobního důchodu již nárok na tuto náhradu nepřísluší, jindy dochází k zániku proto, že poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady se změnily. Je to zpravidla za situace, kdy dojde ke změně zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, která s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nesouvisí nebo sice souvisí, avšak je takového rázu, že ovlivňuje výši předmětné náhrady. V takovém případě pak má zaměstnavatel možnost domáhat se změny poměrů, která ve svém důsledku může znamenat snížení poskytování náhrady za ztrátu na výdělku nebo dokonce i její zastavení.

Zvýšení náhrad

Z důvodu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušící poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých příslušící pozůstalým po zaměstnanci, který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, ustanovení § 271u odst. 2 ukládá vládě povinnost, aby na základě změn, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních, nákladů upravila průměrné výdělky, do kterých se uvedené náhrady poškozeným zaměstnancům a pozůstalým