dnes je 7.2.2023

Input:

§ 25a Úhrada odvedeného pojistného

22.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.250001
§ 25a Úhrada odvedeného pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 25a

Úhrada odvedeného pojistného

Pokud se podle zvláštního předpisu uhrazuje náhrada mzdy, mzdové vyrovnání, doplatek ke mzdě nebo jiné obdobné plnění, uhrazuje se zaměstnavateli též pojistné, které je povinen z těchto plnění platit [§ 7 odst. 1 písm. a)]; to platí obdobně i pro výplatu odměn a mezd, které provádí zaměstnavatel z finančních prostředků odborové organizace, 33) pokud se v kolektivní smlouvě nestanoví jinak.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

    • § 7 odst. 1 – výše pojistného

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    • § 206 odst. 4 – refundace náhrady mzdy nebo platu

  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

    • § 26a – úhrada odvedeného pojištěného

Komentář
Komentář

Náhrada mzdy nebo platu se refunduje

Nahrávám...
Nahrávám...