Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

257 - Ostatní cenné papíry

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

257 – Ostatní cenné papíry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Ostatní papíry (např. opční listy), které jsou drženy do dne uplatnění práva opce, ale neurčené účetní jednotkou k obchodování s dobou držení kratší než 1 rok. Změna reálné hodnoty se u těchto cenných papírů neúčtuje výsledkově, ale rozvahově na účet 414.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P,
VZ  
Pořízení cenných papírů  257,
259  
221,
211,
379  
ČÚS 016  
2.  VZ  Pořízení opčního listu  257  379  O opcích podrobněji u účtu 376377.  
3.  VZ  Odpis nakoupených opčních listů ke dni uplatnění práva opce  568  257   
4.  VZ  Získání cenného papíru darem  257  668  § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  VZ  Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  257  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
6.  VZ  Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání  257  491  ČÚS 018  
7.  VZ  Změna reálné hodnoty cenných papírů:    ČÚS 008
Pokud nelze reálnou hodnotu zjistit, postupuje se podle § 25 a § 26 ZoÚ, což znamená, že ocenění vychází z historické (tedy pořizovací) ceny.