Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

253 - Dluhové cenné papíry k obchodování

5.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

253 – Dluhové cenné papíry k obchodování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Dluhové cenné papíry určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém horizontu (kuponové dluhopisy, diskontované dluhové cenné papíry, směnky). Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky přeceněny na reálnou hodnotu. Dluhové cenné papíry jsou drženy proto, že mají přinést jako výnos pro účetní jednotku – úrok. U diskontovaných cenných papírů je změna v ocenění reálnou hodnotou součástí úrokového výnosu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P,
VZ  
Přímý nákup dluhových cenných papírů k obchodování  253,
259  
221,
211,
379  
ČÚS 016  
2.  VZ  Uplatnění práva opce  253  376  ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.  
3.  VZ  Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu)  253  379   
4.  VZ  Získání cenného papíru darem  253  668  § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  VZ  Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  253  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
6.  VZ  Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání  253  491  ČÚS 018  
7.  BÚ  Příjem z inkasa splatných dluhových cenných papírů  221  253   
8.  VZ  Účtování úrokového výnosu na přelomu účetních období včetně časového rozlišení výnosu  253  666,
384  
ČÚS 019  
9.  VZ,
VF  
Prodej, eventuálně jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů:     
a) úbytek     
  • prodej

 
561  253  ČÚS 019