Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

251 – Majetkové cenné papíry k obchodování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Majetkové cenné papíry (zpravidla akcie nebo podíly na spol. s r. o.) určené účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkém časovém horizontu. Při nákupu jsou oceněny pořizovací cenou a k datu účetní závěrky jsou přeceněny na reálnou hodnotu.

Směrnice: Cenné papíry a podíly


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.III.2. – Ostatní krátkodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
VZ,
P  
Přímý nákup cenných papírů k obchodování, tj. držených za účelem provádění transakcí na  evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (např. tuzemská a zahraniční burza) s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu maximálně do 1 roku dle výpisu z účtu peněžních prostředků  251,
259  
221,
211,
379  
. ČÚS 016  
2.  VZ  Uplatnění práva opce  251  376  ČÚS 017
O opcích podrobněji u účtu 376377.  
3.  VZ,
PF  
Nákup cenného papíru na sekundárním trhu (smlouva o nákupu)  251  379   
4.  VZ  Příjem cenného papíru sloužícího k zajištění při REPO operaci (interní účetní doklad)  251  379   
5.  VZ  Navrácení vypůjčeného cenného papíru či cenného papíru přijatého v souvislosti s REPO operací (interní účetní doklad)  379  251   
6.  VZ  Získání cenného papíru darem  251  668  § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  VZ  Pořízení cenného papíru při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  251  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
8.  VZ  Převod cenného papíru z majetku individuálního podnikatele do podnikání  251  491  ČÚS 018