Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtují se zde krátkodobé finanční výpomoci (dluhy) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami, spořitelními nebo úvěrními družstvy (třetími osobami) a společníky obchodních korporací.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, ČÚS 006, 016, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.2. – Krátkodobé finanční výpomoci

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ  Přijetí krátkodobé zápůjčky na účet peněžních prostředků  221  249  ČÚS 016  
2.  VZ,
BÚ  
Zúčtování úroku:    § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
a) za běžné období  562  221   
b) časové rozlišení úroku zaplaceného dopředu za následující účetní období  383  221  ČÚS 017