Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy

28.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

241 – Emitované krátkodobé dluhopisy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet užívá emitent dluhopisů k zaúčtování vydaných dluhopisů ve výši emise souvztažně s účtem pohledávek z emise. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které potvrzují podmínky, za jakých si jejich emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky. Zakládají úvěrový vztah mezi úvěrovaným (emitentem) a  úvěrujícím. Úvěrovaný je povinen zaplatit ve stanovené lhůtě (lhůtách) nejen dlužnou (jmenovitou hodnotu) částku, ale také vyplácet ve stanovených termínech úrok.

Na samostatných analytických účtech by měly být zachyceny vlastní emitované dluhopisy vyměnitelné za akcie (rozvahová položka C.II.1.1.) a ostatní dluhopisy, které budou jejich majiteli proplaceny (rozvahová položka C.II.1.2). Případně lze v účtovém rozvrhu zavést dva samostatné syntetické účty.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly


§ 24 až § 27 ZoÚ, ČÚS 006, 008,016, 017, 018, 019

Rozvaha: Pasiva: C.II.1.1. – Vyměnitelné dluhopisy, C.II.1.2. – Ostatní dluhopisy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Emise dluhopisů krátkodobých:     
a) emise ve jmenovité hodnotě  375  241  ČÚS 017  
b) emise v případě, že je emisní kurz nižší než jmenovitá hodnota     
  • jmenovitá hodnota

 
–  241   
  • emisní kurz

 
375  –   
  • úrok běžného období

 
562  –   
  • úrok příštího období

 
381  –  ČÚS 017  
2.  VZ  Předložení dluhopisu k proplacení: