dnes je 7.2.2023

Input:

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmy

15.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.230002
§ 23b ZPSZ – Průměrná mzda a další pojmy

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 15a – maximální vyměřovací základ jako násobek průměrné mzdy

  • § 22b – měsíční příjem jako násobek průměrné mzdy pro stanovení pravděpodobné výše pojistného

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 15 odst. 4 – průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

  • § 17 odst. 2, 4 – stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu

 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021


Komentář
Komentář

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu a při stanovení pravděpodobné výše pojistného.

Průměrná mzda se stanoví v návaznosti na příslušné parametry používané v důchodovém pojištění, tj. na výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Hodnoty těchto parametrů se stanoví každoročně do 30. září pro následující kalendářní rok; hodnoty těchto parametrů stanoví vláda nařízením.

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019

Nahrávám...
Nahrávám...