dnes je 7.2.2023

Input:

§ 22c Uschovávání účetních záznamů

22.5.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.220003
§ 22c Uschovávání účetních záznamů

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 22c

Uschovávání účetních záznamů

Účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného povinni uschovávat po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 – vyměřovací základ zaměstnance

  • § 22 – pokuty za nesplnění povinnosti

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 96 – uschovávání záznamů pro účely nemocenského pojištění

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 35a

Nahrávám...
Nahrávám...