dnes je 19.1.2021

Input:

§ 221 ZP Dovolená při změně zaměstnání

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.221
§ 221 ZP Dovolená při změně zaměstnání

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4a – odchylná úprava práv a povinností

  • § 217 – čerpání dovolené

  • § 222 odst. 2 – náhrada mzdy nebo platu za dovolenou

Zákoník práce výslovně upravuje možnost zaměstnance požádat o to, aby mu v případě změny zaměstnání v průběhu kalendářního roku dovolenou, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, poskytl zaměstnavatel nový. Z čistě právního pohledu je tato úprava nadbytečná, protože pokud není určité jednání zakázáno, je možné se dohodnout i na odchylné úpravě, a i kdyby výslovná úprava § 221 ZP nebyla, byl by tento postup možný. I když výslovná úprava existuje, v praxi se toto ustanovení využívá zřídka, a to proto, že k tomuto postupu je potřebné, aby se oba zaměstnavatelé, tj. jak původní, tak i nový, na tomto postupu dohodli.

Jestliže pracovní poměr zaměstnance skončí, je zaměstnavatel podle § 222 odst. 2 ZP povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou je přípustné pouze v tomto jediném případě při skončení pracovního poměru; v ostatních případech musí zaměstnavatel dovolenou fakticky určit k čerpání. V § 221 ZP je pro případ skončení pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele upravena výjimka z tohoto pravidla, a to v tom smyslu, že dojde-li k dohodě dosavadního zaměstnavatele (zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec pracovní poměr končí) a nového zaměstnavatele (kam zaměstnanec do pracovního poměru nastupuje), tak dosavadní zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou neposkytuje, protože dovolenou v této části mu bude poskytovat nový zaměstnavatel, a ten mu za dobu čerpání dovolené musí poskytnout náhradu mzdy nebo platu. A právě ujednání o tom, jakou částku na náhradě mzdy či platu dosavadní zaměstnavatel novému poskytne, je také předmětem jednání a obsahem sjednané dohody mezi zaměstnavateli.

Převedení dovolené k novému zaměstnavateli

Pravidla převedení dovolené k novému zaměstnavateli:

 1. převedení dovolené se použije pouze v případě, že má zaměstnanec sjednán u dosavadního i nového zaměstnavatele pracovní poměr, dovolená je totiž ze zákona právem vznikajícím zaměstnanci pouze v pracovním poměru,
 2. zaměstnanec musí mít u dosavadního zaměstnavatele nevyčerpanou dovolenou,
 3. zaměstnanec musí o převedení dovolené požádat svého dosavadního zaměstnavatele, bez žádosti zaměstnance se postup podle § 221 ZP neuplatní,
 4. dosavadní a nový zaměstnavatel musí mít zájem se na převedení dovolené dohodnout. To v sobě zahrnuje i to, že zaměstnanec musí mít již sjednánu pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem a musí také dosavadnímu zaměstnavateli sdělit, ke kterému zaměstnavateli nastupuje. Pokud zaměstnanec nebude mít zájem, aby jeho dosavadní zaměstnavatel věděl, ke kterému zaměstnavateli nastupuje, nelze vůbec o ničem jednat,
 5. ze strany původního i nového zaměstnavatele se jedná o dobrovolnou záležitost, ani jeden z nich není povinen dohodu sjednat, není ostatně povinen o převedení dovolené ani jednat. Zákoník práce nestanoví, který ze zaměstnavatelů má jednání začít, zpravidla je to dosavadní zaměstnavatel, protože podmínkou celého postupu je, že o to zaměstnanec požádá před skončením pracovního poměru dosavadního zaměstnavatele.
Nahrávám...
Nahrávám...