Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

213 - Ceniny

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

213 – Ceniny

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde o stavu a pohybu cenin (například poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování a kontrolní pásky určené ke značení lihu apod. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Zásady vedení pokladny, Stravování zaměstnanců


§ 24–27, 29, 30 ZoÚ, § 12, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 016

Rozvaha: Aktiva: C.IV.1. – Peněžní prostředky v pokladně

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P  Nákup kolků, poštovních známek, telefonních karet, stravenek a jiných cenin za hotové  213  211  ČÚS 016  
2.  P  Prodej stravovacích poukázek:     
a) část hrazená zaměstnavatelem, max. 55 % ceny stravenky  527  213  § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4)
Při zajištění stravování prostřednictvím stravenek se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího prodeje.
55 % je z ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.  
b) část hrazená zaměstnancem  335,  213