dnes je 20.4.2021

Input:

§ 19 ZDPo - Zachovaný osobní vyměřovací základ

3.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.19
§ 19 ZDPo – Zachovaný osobní vyměřovací základ

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (ZDPo)

  • § 15 – výpočtový základ

  • § 16 – osobní vyměřovací základ

  • § 17 – všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient

  • § 18 – rozhodné období

  • § 19a – osobní vyměřovací základ při dlouhodobé péči o zdravotně postižené nebo bezmocné osoby

 • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021


Komentář
Komentář

Ustanovení představuje ochranu pro pojištěnce, kteří pobírali nebo v době podání žádosti o přiznání důchodu ještě pobírají některý ze stanovených důchodů. Tato ochrana spočívá v tom, že při přiznání nového důchodu bude tento nový důchod vyměřen vždy nejméně ze základu, z něhož byl vyměřen předchozí důchod, přičemž se tento předchozí základ aktualizuje prostřednictvím stanoveného koeficientu; tímto předchozím základem se rozumí osobní vyměřovací základ a před rokem 1996 průměrný měsíční výdělek (neredukovaný). Tento předchozí základ se nejprve upraví tak, že se vynásobí koeficientem, a pak se z něho vypočítá výpočtový základ postupem podle § 15 ZDPo, tj. použijí se aktuální redukční hranice. Koeficienty pro úpravu tohoto předchozího základu se stanoví pro každý kalendářní rok v závislosti na aktuální výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Ustanovení je praktické zejména pro poživatele invalidních důchodů, kteří často po přiznání tohoto důchodu dosahují nižších výdělků (např. pracují na zkrácený pracovní úvazek nebo vykonávají jiný druh práce s nižší mzdou).

V případě, že pojištěnec pobíral více důchodů, použije se ustanovení § 19 také vícekrát, tj. stanoví se více základů podle § 19.

Postup podle § 19 je nezávislý na zjištění osobního vyměřovacího základu podle § 16, který se zjišťuje ze skutečně

Nahrávám...
Nahrávám...