Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

151 - Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

151 – Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují dlouhodobé i krátkodobé zálohy (závdavky) na pořízení materiálu, které se pak zúčtovávají s přijatou dodavatelskou fakturou a následuje vyúčtování zálohy (závdavku) – doplatek, vrácení. DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Vzájemné zúčtování


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 006, 015, 019

Rozvaha: Aktiva – C.I.5. – Poskytnuté zálohy na zásoby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Na pořízení materiálu byla poskytnuta záloha (závdavek) podle smlouvy s dodavatelem a zaúčtována na základě:    Závdavek – podrobněji poznámky pod účtem.
Chybou při účtování je nerozlišení poskytnutých záloh podle titulu, na které jsou určeny, tedy
  • zálohy provozní (účet 314),

  • zálohy na zásoby (účty 151–153),

  • zálohy na dlouhodobý majetek (účty 051–053).

 
a) výpisu z účtu peněžních prostředků  151  221   
b) výpisu z úvěrového účtu krátkodobého  151  231   
c) výpisu z úvěrového účtu dlouhodobého  151  461   
d) výdajového pokladního dokladu  151  211   
2.  VZ,
PF  
Zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) s přijatou dodavatelskou fakturou po splnění dodávky, smlouvy  321,
479  
151   
3.  BÚ,
P  
Vrácení poskytnuté zálohy (závdavku) při nesplnění dodávky  211,
221  
151  Pozor na právní důsledky při nesplnění dluhu u závdavku (§ 1808–1809 NOZ).  
4.  BÚ,
P  
Rozdíl ze zúčtování zálohy (závdavku):     
a) doplatek z účtu peněžních prostředků, pokladny  321  221,
211  
Záloha byla poskytnuta v menší částce než částka na přijaté faktuře.  
b) doplatek z úvěru  321  231,
461  
 
c) přeplatek  221  151   
5.  VZ  Vypořádání nedobytné zálohy (závdavku):      
a) účetní odpis nedobytné zálohy (závdavku)  546  151