Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

124 - Mladá a ostatní zvířata (při způsobu B účtování zásob)

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

124 – Mladá a ostatní zvířata (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se zachycují mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata (účet 026), materiál (účet 112) nebo zboží (účet 132).

Účet se užívá při účtování o zvířatech periodickým způsobem B. V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích zvířat, aktuální informaci o jejich stavu účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách zvířat tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob zvířat včetně ocenění těchto zásob podle zákona.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 21, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zůstatku při otevření účetních knih  124  701  Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.  
2.  VZ  Přírůstek zvířat získaných darem  124  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Přírůstek zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  124  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
4.  VZ  Přírůstek zvířat – převedením z osobního užívání indivi­duálního podnikatele do podnikání  124  491   
5.  VZ  Vyúčtování výsledků inventarizace:      
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  584  124  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.