Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

121 - Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob)

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

121 – Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o nedokončené výrobě průběžným způsobem A. Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud výrobkem, tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.2. – Nedokončená výroba a polotovary

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S  Přírůstek zásob nedokončené výroby – současně s náběhem nákladů  121  581  *)  
2.  S  Úbytek nedokončené výroby při převodu do polotovarů vlastní výroby  581,
122  
121,
582  
Úbytek nedokončené výroby a přírůstek polotovarů.  
3.  S  Úbytek při převodu z nedokončené výroby do hotových výrobků  581,
123  
121,
583  
Úbytek nedokončené výroby a přírůstek hotových výrobků.  
4.  S  Úbytek nedokončené výroby při prodeji nedokončené výroby  581  121   
5.  S  Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):       
a) zvýšení cen  121  581   
b) snížení cen  581  121   
6.  S  Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění:     § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 13) a § 23 odst. 3 písm. b) [bod 6]**)  
a) zvýšení cen  121  427  Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.  
b) snížení cen  427  121   
7.  S,
VZ  
Vyúčtování výsledků inventarizace:      
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  581  121  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  121   
c) snížení hodnoty nedokončené výroby v důsledku živelní pohromy  547  121  Výjimečně se užívá účet 547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek nedokončené výroby  121  581   
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty nedokončené výroby:     
  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

 
559


 
192


 
ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.  
  • zúčtování opravné položky při pominutí důvodů snížení hodnoty (například při spotřebě)

 
192  559   
  • snížení hodnoty je definitivní

 
549  121  Pokud nedojde k prodeji těchto zásob za minimální cenu, ale pouze ke snížení ceny, je náklad daňově neuznatelný.