Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

119 - Materiál na cestě

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

119 – Materiál na cestě

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při uzavírání účetních knih u obou způsobů účtování (A i B) pro zaúčtování materiálu, který účetní jednotka ještě nepřevzala, ale má již doklad o nákupu (např. fakturu).

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, ČÚS 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.1. – Materiál

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod materiálu na cestě na účet pořízení materiálu po otevření účetních knih (způsob A)  111  119   
2.  VZ  Převod materiálu na cestě na účet spotřeby materiálu po otevření účetních knih (způsob B)  501  119   
3.  S  Postupné převzetí materiálu na sklad po jeho dodání (způsob A)  112  119  *)  
4.  VZ  Postupné převzetí materiálu přímo do spotřeby po jeho dodání (způsob B)  501  119