Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

111 - Pořízení materiálu (při způsobu A účtování zásob)

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

111 – Pořízení materiálu (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování materiálu průběžným způsobem A. Zachycuje se na něm cena pořízení materiálu a vedlejší náklady s pořízením související, které se stávají součástí pořizovací ceny materiálu. Převzetí materiálu na sklad se účtuje v pořizovací ceně, popř. ve vlastních nákladech nebo v reprodukční pořizovací ceně.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Vzájemné zúčtování


§ 24–27, 29, 30 ZoÚ, § 9, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, ČÚS 019

JUD

Jde o kalkulační účet, který nemá k rozvahovému dni zůstatek.

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF  Pořízení materiálu na základě dodavatelské faktury  111  321  *)  
2.  P  Pořízení materiálu za hotové  111  211   
3.  PF,
P  
Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny:     
a) externí doprava, provize, pojistné  111  321,
211  
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.  
b) clo  111  379   
c) DPH u neplátce  111  321   
4.  VZ  Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady(přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu)  111  586  Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ použijí vlastní náklady, což jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnost; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  S  Převod materiálu na sklad: