Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

29.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení jiného dlouhodobého nehmotného majetku je uvedeno u účtu 019. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání jiného DNM.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.4. – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy ostatního DNM  551  079  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP 
2.  VZ  Odpis zůstatkové ceny při vyřazení DNM z důvodu nepotřebnosti  551  079   
3.  VZ  Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení ostatního DNM:     
a) prodejem  541  079   
b) chybějícího  549  079  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP