dnes je 20.4.2021

Input:

074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právům

3.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení ocenitelných práv je uvedeno u účtu 014. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání ocenitelných práv.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019


NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.2.2. – Ostatní ocenitelná práva (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy ocenitelných práv 551 074 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP
§ 19 odst. 1 písm. zj) ZDP
§ 19 odst. 7 ZDP
Pokud jde o nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, resp. 1. 1. 2020.
2. VZ Odpis zůstatkové ceny ocenitelných práv při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti 551 074
3. VZ Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení ocenitelných práv:


a) prodejem 541 074
b) chybějících 549 074 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
Pokud jde o nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, resp. 1. 1. 2020.
c) darovaných 543 074 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
Pokud jde o nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, resp. 1. 1. 2020.
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
Nahrávám...
Nahrávám...