Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právům

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení ocenitelných práv je uvedeno u účtu 014. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání ocenitelných práv.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019


NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.I.2.2. – Ostatní ocenitelná práva (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy ocenitelných práv  551  074  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP
§ 19 odst. 1 písm. zj) ZDP
§ 19 odst. 7 ZDP 
2.  VZ  Odpis zůstatkové ceny ocenitelných práv při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti  551  074   
3.  VZ  Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení ocenitelných práv:     
a) prodejem  541  074