Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

068 - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

068 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují zejména poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 22–23a, § 24 a § 25 ZoÚ, § 8 a § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014

Rozvaha: Aktiva: B.III.4. – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky  068  221,
211  
Půjčka je podle NOZ od roku 2014 označována jako zápůjčka. *)
Oceňuje se ve jmenovité hodnotě.  
2.  VZ  Předpis výnosových úroků
časově rozlišených na jednotlivé roky:
a) hrazené dopředub) hrazené zpětně  
352,

221,
385  
665,

384,
665  
§ 23 odst. 7 ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP
 
3.  BÚ  Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky  221  068   
4.  VZ  Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti  579  096   
5.  VZ  Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby  096  579   
6.  VZ  Odpis nedobytné pohledávky z dlouhodobé zápůjčky  546  068  ĆÚS 019