Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

066 - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

066 – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují zejména poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry ovládaným osobám, poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými osobami a poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry ovládajícím osobám.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 6, § 11, § 17, § 22–25 ZoÚ, § 8 a § 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014

Rozvaha: Aktiva: B.III.2. – Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky  066  221,
211  
Oceňuje se ve jmenovité hodnotě.  
2.  VZ  Předpis výnosových úroků:
časově rozlišených na jednotlivé roky:
a) hrazené dopředu
b) hrazené zpětně  
351,
221,
385  
665,
384,
665  
§ 23 odst. 7 ZDP, § 25 odst. 1 písm. w) ZDP
 
3.  BÚ  Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky  221  066   
4.  VZ  Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti  579  096   
5.  VZ  Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby  096  579   
6.  VZ  Odpis nedobytné pohledávky z dlouhodobé zápůjčky  546  066  ĆÚS 019