dnes je 25.2.2020

Input:

031 - Pozemky

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

031 – Pozemky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Pozemky patří do DHM vždy bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Ocenění pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pozemky se neodpisují. Na tento účet nepatří součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části na účtech 021, 025 a 029.


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.1.1. – Pozemky

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení pozemků dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:     
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321   
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky,)  042  321,
211,
389  
§ 25 ZoÚ
§ 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
2.  VZ  Zařazení – převod pořízeného pozemku v celkové pořizovací ceně – doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí  031  042  § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Na pořízení pozemku byla poskytnuta dotace  221
(378),
346.
031  
346
042
042  
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.  
4.  PF,
P  
Pořízení pozemků bez vedlejších pořizovacích nákladů (doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí):     
a) dodavatelsky  031  321   
b) za hotové  031  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
5.  VZ  Pořízení pozemků bezplatně darem – doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí  031  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 
6.  VZ  Pořízení pozemků převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  031  491   
7.  VZ  Pořízení pozemku při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  031  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK – nepeněžitý vklad – podrobněji u účtu 021.  
8.  VZ  Účtování nově zjištěného pozemku (v účetnictví dosud nezachyceného)  031  413  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
ČÚS 007  
9.  VZ  Vyřazení pozemku z účetní evidence: