Daňový kalendář

 

Živnostník profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.5.2016
 1 EUR27,03 CZK (+0,01)
 1 USD24,2 CZK (+0,02)
 1 GBP35,45 CZK (-0,11)
 100 RUB36,65 CZK (-0,49)
 100 JPY22,07 CZK (+0,1)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

PohledávkyGarance

27.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Účty pohledávek v účtové skupině 31 - Pohledávky se týkají pohledávek z obchodního styku. Samotný postup účtování na účtech odběratelů a ostatních pohledávek zůstává v klasickém pojetí, tedy pohledávku vyjadřujeme na straně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2013

Jaké povinnosti v oblasti zdravotního pojištění je třeba řešit při ukončení studia dítěte?

27.5.2016, Zdroj: VZP
Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za něj v takovém případě stát. Jak je tomu ale po skončení studia? Nezapomeňte na ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a další povinnosti plátce pojistného.
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Rezerva na opravy hmotného majetkuGarance

26.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů upravuje zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Právní úprava: Zákon č. 563/ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2013

Oceňování zúčtovacích vztahůGarance

26.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Způsoby oceňování veškerého majetku a dluhů upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v § 24 až § 27 . Okamžik uskutečnění účetního případu 1.  Zákon o účetnictví vymezuje „okamžik ocenění" . Tím ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2013

Časové rozlišení v období 2015/2016Garance

26.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podívejme se na strukturu časového rozlišení aktiv v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015. Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016   D. Časové rozlišení   D. Časové rozlišení aktiv   1. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Sazba DPH u oprav zdravotnických prostředkůGarance

26.5.2016, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oční optika prodává korekční brýle. Jedná se o zdravotnický prostředek s první sníženou sazbou daně 15 %. Může nastat situace, kdy zákazník požaduje při dodání nových brýlí použití původních obrouček, které jsou ještě vyhovující. Optik ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Doplatek zdravotního pojištění v případě nemociGarance

26.5.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kdy je třeba provést doplatek zdravotního pojištění, není-li dosažen minimální vyměřovací základ?
celý článek

Charakteristika zúčtovacích vztahůGarance

25.5.2016, doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Účtová třída 3 soustřeďuje především účty, na kterých se odráží vztah účetní jednotky k vnějšímu okolí formou pohledávek a dluhů. Účetní jednotka účtuje nejen o svých vztazích vůči odběratelům a dodavatelům, ale i vůči ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Povinnosti plátce daněGarance

25.5.2016, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6 : mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účtování zásob - porovnání způsobu A a BGarance

25.5.2016, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtování zásob - porovnání způsobu A a B       Způsob A   Způsob B   Č.   Text   Kč   MD   D   MD   D   0   PZ   50.000   112   -   112   -   1.   Faktura dodavatele za nákup materiálu - ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015
Nejčtenější

Dohoda o provedení práceGarance

5.1.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava: § 75 ZP - právní úprava týkající se dohody o provedení práce § 77 odst. 1 ZP - předepsaná forma, ve které musí být uzavřena dohoda o provedení práce 2011   od 2012   Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

19.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů v rámci daňové evidence. Další prostor pak ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Kontrolní hlášení - vzorový příkladGarance

14.1.2016, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obecná pravidla týkající se kontrolního hlášení jsou rozebrána ve stejnojmenném článku. Právní úprava Ustanovení týkající se kontrolního hlášení („KH") nalezneme v  §§ 101c až 101i ZDPH . V textu se odkazujeme, není-li ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Mzdový list a další evidence důležité pro výpočet mezdGarance

17.5.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Organizace ho musejí  vést ve všech případech příjmů ze závislé činnosti , tzn. i při příjmech za práci společníků a jednatelů s. r. o., ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Cestovní náhradyGarance

23.3.2016, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. OBECNÁ PRAVIDLA Pravidla pro poskytování cestovních náhrad jsou zakotvena v zákoníku práce. Ten vymezuje pravidla pro poskytování náhrad cestovních výdajů zaměstnancům v pracovním poměru , případně zaměstnancům činným na základě dohod mimo ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Nejnovější Právní předpisy
  • 158/2016 Sb. novela vyhl. č. 233/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 159/2016 Sb. novela vyhl. č. 234/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 160/2016 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 161/2016 Sb. novely zák. č. 549/1991 Sb., č. 292/2013 Sb. a č. 91/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 62)
  • 162/2016 Sb. novela vyhl. č. 196/2001 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 62)
  • 163/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 164/2016 Sb. novela vyhl. č. 342/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 165/2016 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 166/2016 Sb. novela nař. vl. č. 478/2009 Sb. (vyšlo dne: 27.5.2016 v částce č. 64)
  • 167/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí (vyšlo dne: 27.5.2016 v částce č. 64)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Cestovní náhrady v roce 2016
30. 5. 2016 Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Seznamte se s problematikou cestovních náhrad prostřednictvím tohoto semináře, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.  

Převodní (transferové) ceny II
2. 6. 2016 Čtvrtek
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Prostřednictvím tohoto semináře, který navazuje na seminář Převodní (transferové) ceny, poskytneme účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 30 praktických příkladech
6. 6. 2016 Pondělí
Marek Reinoha

Tento seminář přinese účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe, přičemž účastníci obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

DPH pro začátečníky
13. - 14. 6. 2016 Pondělí a Úterý
Olga Holubová

Rádi byste se seznámili se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, abyste byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady? Poté právě pro Vás je určen tento dvoudenní seminář! 

DPH 2016 v praxi - příklady, příklady, příklady
15. 6. 2016 Středa
Olga Holubová

Chcete si vyzkoušet problematiku DPH v praxi? Vědět, jaké situace mohou skutečně nastat, a jak je prakticky řešit? Pak právě pro Vás je určen tento seminář, kterým účastníky provede odbornice na danou problematiku – paní Olga Holubová.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: