Daňový kalendář

 

Živnostník profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.1.2017
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD25,34 CZK (+0,05)
 1 GBP31,11 CZK (-0,03)
 100 RUB42,71 CZK (-0)
 100 JPY22,32 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

§ 147-149 ZP Pořadí srážek ze mzdyGarance

19.1.2017, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2017 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů fyzických ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Interpretace NÚR I - 35 - Oceňování zásob vytvořených vlastní činnostíGarance

19.1.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Úvod Novelizace účetních předpisů platných pro účetní období započatá počínaje 1. 1. 2016 nebo déle se dotýká také otázky ocenění zásob vytvořených vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby) a to zejména v § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zprávy o platbách orgánům správyGarance

19.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 32a, § 32b,§ 32c, § 32d zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví - Zprávy o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země 2015   2016-2017   Zákon neupravuje.   Nové ustanovení zákona týkající se Zprávy o platbách orgánům ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Jiné příjmy zaměstnanců a vazba na povinnost podat daňové přiznání

19.1.2017, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za jakých podmínek bude muset zaměstnanec, který má kromě příjmů ze závislé činnosti i jiné příjmy /příjem z nájmu (pachtu) nemovitých věcí, příjem z prodeje šrotu/, povinnost podat daňové přiznání?
celý článek

Bezúplatný převod členských práv v bytovém družstvuGarance

18.1.2017, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba pořídila v roce 2010 družstevní byt (byla na ni smlouvou bezúplatně převedena od bratra členská práva a povinnosti v bytovém družstvu. V tomto bytě nebydlela, příležitostně ho pronajímala a příjmy z pronájmu přiznávala jako ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Placení daně z nemovitých věcíGarance

18.1.2017, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 15 odst. 4 ZDN - Minimální daň u spoluvlastnického podílu na nemovité věci § 15 odst. 5 ZDN - Změna splatnosti daně § 16 ZDN - Zvláštní ustanovení o splatnosti daně 2014-2015   2016-2017   Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotekGarance

18.1.2017, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 4 ZDN - Osvobození od daně z pozemků § 9 ZDN - Osvobození od daně ze staveb a jednotek 2014-2015   2016-2017   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónáchGarance

18.1.2017, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 12d ZDN - Úprava obecně závazné vyhlášky § 14 ZDN - Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a stanovení daně 2015   2016-2017   Neuvedeno.   Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněné průmyslové zóně nesmí ve zdaňovacím období ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Omezení vyplácení podílů na ziskuGarance

18.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 28 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví 2014-2015   2016-2017   Zákon neupravuje.   Zákon omezuje výplatu podílů na zisku v souvislosti s náklady na vývoj, jsou-li vykazované v rozvaze.   Komentář: Pokud účetní jednotka provádí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016

Účastníci důchodového spoření mohou požádat o doplacení pojistného nejpozději do 30. 6. 2017

18.1.2017, Zdroj: ČSSZ
Zákon o ukončení důchodového spoření, který nabyl účinnosti v lednu loňského roku, poskytuje účastníkům důchodového spoření (tzv. II. pilíře) možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, musejí nejpozději do pátku 30. 6. 2017 uplatnit žádost o sdělení výše doplatku pojistného u okresní správy sociálního zabezpečení v místě podle svého trvalého pobytu. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je třeba uhradit do 29. 12. 2017.
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nejčtenější

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014Archiv

10.12.2014, Ing. Martin Gorčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zadání příkladu, na základě kterého se vyplňuje daňové přiznání   a   operace, které ovlivnily výši daňové povinnosti podle jednotlivých řádků daňového přiznání   Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2014

Poživatelé důchodůGarance

9.11.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro důchodce, který je činný v pracovněprávním vztahu, platí v plném rozsahu ustanovení zákoníku práce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě zaměstnávání důchodců při  převedení na jinou práci (viz § 41 ZP ), protože je u nich větší ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebGarance

19.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů v rámci daňové evidence. Další prostor pak ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

10.11.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu přinášíme přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů schválených v průběhu roku 2016 a upozorňujeme na očekávané novinky pro rok 2017, vše ve vztahu ke zdanění fyzických osob. 1. Schválené změny v ZDP v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Dohoda o provedení práceArchiv

5.1.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava: § 75 ZP - právní úprava týkající se dohody o provedení práce § 77 odst. 1 ZP - předepsaná forma, ve které musí být uzavřena dohoda o provedení práce 2011   od 2012   Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: KOMBI | SUPER
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014
Nejnovější Právní předpisy
  • 2/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 3/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 4/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 5/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 6/2017 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 7/2017 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 8/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb. (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • 9/2017 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Novela zákona o DPH od 1.1.2017
24. 1. 2017 Úterý
Olga Holubová

Účastníci tohoto semináře budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou na semináři probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní seminář
30. - 31. 1. 2017 Pondělí a Úterý
Ing. Radka Loja, FCCA

V průběhu dvoudenního semináře Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů si na praktických příkladech procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 – účetní a daňové aspekty (2. fáze EET a jak se na ni připravit)
31. 1. 2017 Úterý
Tomáš Líbal

Problematikou maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET) se bude zabývat seminář "EET v podmínkách roku 2017", přičemž potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET.

Převodní (transferové) ceny
6. 2. 2017 Pondělí
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Jak nastavit transakce se spojenými osobami, pro minimalizaci souvisejících daňových rizik? Jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám nebo jak se nejlépe připravit na daňovou kontrolu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se můžete dozvědět na jednom z našich nejúspěšnějších odborných seminářů!

Konference EET 2016/2017 - AKTUÁLNĚ O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB 
7. 2. 2016 Úterý
Ing. Martin Šabo, MVDr. Milan Vodička 

Týká se Vás elektronická evidence tržeb (EET)? Poté právě pro Vás je určena tato konference, která si dává za cíl seznámit posluchače se všemi povinnostmi vyplývajícími z evidenční povinnosti jak vůči zákazníkům (vydávání účtenek v náležité podobě a s patřičným obsahem), tak vůči správci daně. Účastníci budou rovněž na EET řádně připraveni i po technické stránce a budou schopni řešit nestandardní situace (např. výpadek internetového připojení, porucha pokladny apod.).

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: